vineri, 25 februarie 2011

Cerere finanţare PLAIUL DOMNESC

În data de 25 februarie 2011, Asociaţia Ecologică Floare de Colţ a depus o cerere de finanţare către Fundaţia pentru Parteneriat, în programul "Spaţii Verzi". Proiectul, intitulat "PLAIUL DOMNESC" are ca scop creşterea gradului de promovare şi popularizare în rândul tinerilor din zona de nord a judeţului Dâmboviţa, a Rezervaţiei Naturale Plaiul Domnesc pentru a ridica nivelul de cunoatere şi acceptare a acesteia în rândul comunităţii locale şi este adresat unui public ţintă format din cel puţin 300 de elevi din şcolile care iau parte la activitățile proiectului: Şcoala “Diaconu Coresi” Fieni, Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” Pucioasa, Şcoala “Ion Ciorănescu” Moroeni.


Cererea de finanţare a fost respinsă:
http://www.repf.ro/uploaded/files/file_1b6865138f46.pdf

luni, 21 februarie 2011

Solicitare Custodie REZERVAŢIA NATURALĂ PLAIUL DOMNESC

În data de 21 februarie 2011, Asociaţia Ecologică Floare de Colţ a înaintat în cadrul Dosarului de Candidatură, o cerere de solicitare a custodiei Rezervaţiei Naturale Plaiul Domnesc 

Către: Ministerului Mediului şi Pădurilor,
Direcţia Generală Protecţia Naturii şi Managementul Ariilor Naturale Protejate,
B-dul. Libertatii, Nr. 12, Sectorul 5, Bucuresti.

Referitor la: Solicitare Custodie Rezervaţia Naturală Plaiul Domnesc

Stimată Doamnă / Domn,

Asociaţia Ecologică Floare de Colţ cu sediul în oraşul Fieni, str. Dr. N. Ştefănescu bl.1, sc. A, ap. 2, înfiinţată în anul 2010, cu personalitate juridică din 30.03.2010, membru în Grupul de Acţiune Locală “Bucegi-Leaota”, solicită atribuirea în custodie a Rezervaţiei Naturale Plaiul Domnesc pe o perioadă de 5 ani în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Menţionăm că organizaţia noastră, dispune de resursele umane, materiale şi financiare necesare pentru preluarea în custodie a acestei arii protejate.

Persoanele desemnate sunt:

1. Prof. Prundaru Marius – coordonator activităţi de custodie, reprezentant oficial al AEFC
2. Lect. Dr. Murătoreanu George – responsabil programe de cercetare
3. Ing. Posta Nicolae – consultant management arii protejate, legislaţie
4. Bocanciu Ileana – responsabil programe educative, promovare


Cu deosebită consideraţie,
Preşedinte,
Prof. Marius Prundaru

duminică, 13 februarie 2011

ÎN CĂUTAREA OLISTOLITELOR - 12 februarie 2011

olistolit, (engl.= olistolith) bloc de dimensiuni metrice sau zeci de metri, detașat și transportat din locul lui de origine, prin alunecare gravitațională, spre o baza de acumulare; prin alunecare gravitaţională, structura interna a blocului nu se modifica. olistostromă, (engl.= olistostrome) formațiune detritică cu → olistolite, acumulată la baza taluzurilor continentale prin acumulări gravitaționale, nestratificate. Caracteristica olistolitelor o constituie aria sursă comună și vârsta identică a blocurilor și a matricei care le leagă și apariția ei în mijlocul unei succesiuni litostratigrafice fără legătură cu fenomene tectogenetice de amploare. V. și wildfliș