luni, 31 decembrie 2012

Raport de activitate 2012


RAPORT DE ACTIVITATE
AL ASOCIAŢIEI ECOLOGICE FLOARE DE COLŢ
1 ianuarie - 31 decembrie 2012

 1. ACTIVITĂŢI

 1. Acţiunea „Cu copiii la Plaiul Domnesc” a fost realizată de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în data de 5 ianuarie 2012 la rezervaţia pe care asociaţia o are în custodie. Cu această ocazie s-a făcut şi o acţiune de ecologizare în zonă. Au participat 20 de persoane, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

 1. Acţiunea „Revelionul familiştilor” a fost realizată de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în perioada 5-8 ianuarie 2012 în Munţii Bucegi la Cabana Padina. Au participat 30 de persoane, dintre care 8 au ajuns vineri 6 ianuarie 2012 la Staţia Meteorologică de la Vârful Omu. S-a întocmit raportul de activitate nr. 20 / 9 ianuarie 2012, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

 1. Pe data de 12 ianuarie 2012, Asociaţia Ecologică Floare de Colţ a aderat la Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Dâmboviţa, având în vedere scopul şi activităţile noastre comune. S-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

 1. Acţiunea „Culmea cu pini” a fost realizată de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în data de  15 ianuarie 2012 în localitatea Dealu Mare comuna Buciumeni. Au participat 2 persoane, s-au făcut fotografii.

 1. În data de 12 martie 2012, Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, la solicitarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa a participat la o activitate de „Evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs, pisică sălbatică” în Munţii Leaota pe Valea Runcului. Au participat 8 persoane, s-au făcut fotografii.

 1. Activitatea “Amenajări la Plaiul Domnesc” s-a desfăşurat în perioada 5-23 martie 2012. S-au realizat: panou indicator, săgeată indicatoare, plăcuţe informative şi borne de limitare a perimetrului rezervaţiei. Acestea au fost montate în data de 25 martie 2012, în cadrul unei ample acţiuni la care au participat 5 persoane. Tot atunci s-a efectuat şi o nouă acţiune de ecologizare în perimetrul rezervaţiei. S-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

 1. Acţiunea „Ora Pământului şi ceva în plus” a fost realizată de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în parteneriat cu Primăria oraşului Fieni, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” – Centrul Local „Naparis” Pucioasa şi Centrul Local „Pia Brătianu” Bucureşti în data de 31 martie 2012. Au participat 12 persoane, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

 1. Din proiectul „Reciclând hârtia salvezi un copac!” inclus în programul „Răspund prezent” s-a desfăşurat pe data de 31 martie 2012 o nouă activitate – Inventariere şi depozitare macutatură colectată de la începutul proiectului. Au participat 12 persoane, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

 1. Activitatea „Şcoala Altfel – Şcoala Florii de Colţ” a fost realizată de Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în cadrul programului „Armonie şi culoare” în 2 aprilie 2012. Având ca scop atragerea tinerilor în activităţi cu tematică ecologică, organizatorii şi-au propus ca obiective: identificarea de către elevi a unor probleme ecologice în şcoala în care învaţă, analizarea, propunerea de soluţii şi valorizarea acestor probleme, precum şi lucrul în echipă. Au participat 82 de persoane (elevi şi profesori), s-a întocmit raportul de activitate nr. 162 / 12 aprilie 2012, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

 1. Proiectul „Şcoala Altfel – Şcoala Muntelui – O zi cu Cercetaşii” a fost susţinut şi realizat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ şi Organizaţia Naţională Cercetaşii României – Centrul Local „Naparis” Pucioasa în parteneriat cu Primăria oraşului Fieni, Primăria comunei Moroeni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei în perioada 2-6 aprilie 2012  în Munţii Bucegi şi Leaota.
Scopul proiectului a fost de a atrage copii şi tinerii în activităţi de educaţie nonformală desfăşurate în mijlocul naturii. Proiectul face parte din programul "Natura ne invaţă primii paşi în viaţă". La acţiunile proiectului au participat 271 de persoane (226 de elevi, 13 profesori, 6 părinţi şi 26 de monitori) de la 12 şcoli (Şcoala „Ion Ciorănescu” Moroeni, Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”, Grupul Şcolar „Nicolae Ciorănescu”, Şcoala „Mihai Viteazul”, Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”,  Grădiniţa nr. 3, Grupul Şcolar „Voievodul Mircea”, Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovişte, Şcoala Gorgota, Şcoala Centrală Bucureşti, Şcoala „Elena Donici Cantacuzino”  şi Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” din Pucioasa). S-a întocmit un raport detaliat (161 / 12 aprile 2012) s-au făcut fotografii s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.
          
 1. În data de 9 aprilie 2012, Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, la solicitarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa a participat la o activitate de „Evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs, pisică sălbatică” în Munţii Leaota pe Valea Răteiului. Au participat 7 persoane, s-au făcut fotografii.

 1. Proiectul „Outdoor education creates leaders” realizat în parteneriat cu Corpul Păcii – USA este un proiect realizat în luna aprilie 2012, în urma căruia AEFC şi-a mărit baza materială cu următorul echipament alpin: coardă (1 buc), hamuri (2 buc), carabiniere (10 buc), căşti (2 buc), coborâtor cu role (1 buc), coborâtor Gri-Gri (1 buc).

 1. Proiectul „Parcul din şcoală – Şcoala din parc” a fost implementat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în Municipiul Târgovişte,  la Grupul Şcolar „Voievodul Mircea” Târgovişte, în perioada 16 aprilie – 15 iulie 2012. Scopul proiectului a fost reamenajarea şi modernizarea parcului Grupului Şcolar „Voievodul Mircea”, în scopul utilizării eficiente a acestui spaţiu, atât în activităţile educative, cât şi pentru a forma şi dezvolta conştiinţa ecologică şi comportamentul ecologic al elevilor.
Proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul programului „Spaţii verzi”, componenta „Spaţii verzi urbane”, iar parteneri în acest proiect au fost: Grupul Şcolar „Voievodul Mircea” şi Primăria Municipiului Târgovişte.

Proiectul a început cu activităţile de pregătire care s-au desfăşurat în perioada 16-30 aprilie 2012, după care au avut loc activităţi de ecologizare, reamenajare şi modernizare a parcului şcolii, precum şi activităţi de educaţie ecologică desfăşurate în „şcoala din parc” cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului. Proiectul s-a încheiat cu diseminarea rezultatelor şi evaluarea proiectului în perioada 23 iunie – 15 iulie 2012. Rezultatele proiectului au fost: 517 elevi şi 20 de profesori, implicaţi în activităţile de reamenajare şi modernizare a parcului şcolii pe circa 0,5 ha; 50 de puieţi de foioase şi 50 de puieţi conifere plantaţi precum şi 100 de flori; o sală de clasă amenajată în parc, prin montarea a 6 bănci şi 3 coşuri de gunoi, 50 de elevi implicaţi în activtăţi de educaţie ecologică; 4 mijloace folosite pentru promovarea proiectului. S-a întocmit un raport detaliat precum şi rapoarte intermediare şi rapoarte financiare, s-au făcut fotografii s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook. 
         
 1. La trecerea unui an de la preluare în custodie, pe data de 18 aprilie 2012 a fost întocmit „Raportul anual de activitate cu privire la administrarea ariei naturale protejate Rezervaţia Naturală Plaiul Domnesc”, înregistrat la nr. 172 / 18 aprilie 2012, conţinând 11 pagini. Acesta a fost predat la Ministerul Mediului şi Pădurilor şi înregistrat la nr. 73811 / 18.04.2012. De asemenea a fost realizată o prezentare Power Point despre rezervaţie şi un blog al rezervaţiei care a fost permanent actualizat.

 1. Proiectul Comenius Regio „Voluntary Services for a Better Life” a fost implementat în parteneriat de România şi Ungaria. Din partea României, partenerii au fost: Colegiul Economic „Ion Ghica”, Casa Corpului Didactic, Şcoala „Ion Alexandru Brătescu Voineşti” şi Asociaţia „Ambasadorii Prieteniei”. În cadrul acestui proiect, vineri 27 aprilie 2012 s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic seminarul cu tema „Voluntariatul de la lege la efecte”. Asociaţia Ecologică Floare de Colţ a fost invitată să participe la acest seminar pentru a împărtăşi din experienţa voluntarilor săi şi altor persoane interesate. La întâlnire au participat circa 20 de persoane – profesori, reprezentanţi ai altor instituţii sau ONG-uri. S-a întocmit raportul de activitate 180 / 27 aprilie 2012, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. Activitatea „Marcajele turistice şi echipamentul montan” a fost realizată de Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în cadrul programului „Armonie şi culoare” în data de 3 mai 2012. Au participat 24 elevi şi dirigintele clasei. S-a întocmit raportul de activitate nr. 196 / 3 mai 2012, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

 1. Proiectul Multilateral Comenius: „Noi ne promovăm regiunea şi ţara - Tânărul European creează un nou stil de viaţă”  este un proiect realizat de Grupul Şcolar „Ing Aurel Rainu”cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii.       
În cadrul acestui proiect, marţi 8 mai 2012 la Grupul Şcolar Industrial „Ing. Aurel Rainu” Fieni,  Asociaţia Ecologică Floare de Colţ a fost invitată să participe la acest seminar pentru a împărtăşi din experienţa voluntarilor săi şi altor persoane interesate. La întâlnire au participat circa 60 de persoane – profesori, elevi şi invitaţi din celelalte ţări partenere în proiect. S-a întocmit raportul de activitate 202 / 8 mai 2012, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. Proiectul naţional „Tineretul din România în mişcare”, având ca scop eficientizarea politicilor în domeniul tineretului a fost organizat de Autoritatea Naţională pentru Tineret prin Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret. Marţi  8 mai 2012 a avut loc la Grupul Şcolar Industrial „Ing. Aurel Rainu” Fieni, o întâlnire la care au participat reprezentanţi DJST elevi,  reprezentanţi ONG-uri. În cadrul acestei dezbateri s-a analizat activitatea de tineret şi problemele cu care se confruntă tânăra generaţie. A fost evidenţiată colaborarea DJST Dâmboviţa cu Asociaţia de Turism Chindia şi Asociaţia Ecologică Floare de Colţ de-a lungul timpului. S-a întocmit raportul de activitate 203 / 8 mai 2012, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. Proiectul naţional „Tineretul din România în mişcare”, având ca scop eficientizarea politicilor în domeniul tineretului a fost organizat de Autoritatea Naţională pentru Tineret prin Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret. Joi  10 mai 2012 a avut loc la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, o întâlnire la care au participat reprezentanţi DJST elevi,  reprezentanţi ONG-uri. În cadrul acestei dezbateri s-a analizat activitatea de tineret şi problemele cu care se confruntă tânăra generaţie. A fost evidenţiată colaborarea DJST Dâmboviţa cu Asociaţia de Turism Chindia şi Asociaţia Ecologică Floare de Colţ de-a lungul timpului. S-a întocmit raportul de activitate 208 / 10 mai 2012, s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. Acţiunea naţională „Let’s Do It Romania” a fost implementată de Asociaţia „Viitorul în Zori” prin intermediul Centrului Europe Direct Târgovişte, cu care s-a încheiat Acordul de parteneriat nr. 193 / 1 mai 2012. La activităţile practice de ecologizare din 12 mai 2012, în oraşul Fieni au participat 72 de persoane de la Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni şi Grupul Şcolar „Ing. Aurel Rainu”, dintre care 14 adulţi (profesori şi voluntari). S-au strâns 116 saci de gunoi din zona Ialomicioara Runcului. Printre participanţi s-au numărat şi cercetaşii patrulelor „Petale Albe şi „Coresi” – Centrul Local „Naparis” – Organizaţia Naţională Cercetaşii României, membri ai Asociaţiei Ecologice Floare de Colţ şi voluntari americani din Corpul Păcii. Primăria oraşului Fieni a asigurat saci de plastic, mănuşi de unică folosinţă precum şi evacuarea gunoiului adunat. S-au făcut fotografii s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

 1. Proiectul „Iniţiere în speologie” a fost implementat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în perioada 1-31 mai 2012 în parteneriat cu Şcoala „Ion Ciorănescu” Moroeni, în cadrul programului „Natura ne învaţă primii paşi în viaţă” şi a fost finanţat de Fundaţia pentru Tineret Dâmboviţa.
Activităţile practice s-au desfăşurat în Munţii Bucegi în perioada 18-20 mai 2012, cu cazarea la Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei. Au participat 20 de elevi şi patru monitori dintre care mulţi sunt şi membri ai Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României” Centrul Local – „Naparis”. S-a întocmit un raport detaliat (231 / 31 mai 2012) s-au făcut fotografii s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. Proiectul „Farmecul adâncurilor” a fost implementat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în perioada 7 mai – 8 iunie 2012, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Primăria oraşului Fieni în cadrul programului „Natura ne învaţă primii paşi în viaţă” şi a fost finanţat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa.
Activităţile practice s-au desfăşurat în Munţii Bucegi şi Leaota în perioada 1-3 iunie 2012, cu cazarea la Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei. Au participat 27 de tineri din trei licee dâmboviţene (Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu Pucioasa”, Colegiul Economic „Ion Ghica” şi Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte) şi 3 monitori. S-a întocmit un raport detaliat (240 / 8 iunie 2012) s-au făcut fotografii, s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

23.  Proiectul „Şcoala Altfel – Şcoala Muntelui – O zi cu Cercetaşii” – Etapa a II-a a fost susţinut şi realizat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ şi Organizaţia Naţională Cercetaşii României – Centrul Local „Naparis” Pucioasa în parteneriat cu Şcoala „Coresi” Târgovişte, ONCR CL „Pia Brătianu” Bucureşti, Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni. Activităţile practice au avut loc în data de 9 iunie 2012  în Munţii Leaota. La acţiune au participat 53 de persoane, dintre care: 22 elevi şi doi profesori însoţitori de la Şcoala „Coresi” Târgovişte, 15 membri şi 3 lideri de la Centrul Local „Pia Brătianu” Bucureşti, 8 elevi şi 2 vountari din Corpul Păcii de la Şcoala „Coresi” Fieni şi 3 monitori din partea organizatorilor. S-a întocmit raportul de activitate 246 / 22 iunie 2012, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. Acţiunea „Colţii Morarului” a fost realizată în data de 10-11 iunie 2012 de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ având ca scop parcurgerea Crestei Morarului. Au participat 2 persoane, s-au făcut fotografii şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

25.  Proiectul „Plaiul Domnesc – Junior Ranger 2012” a fost implementat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în perioada 1 mai – 15 august 2012 în zona de nord a judeţului Dâmboviţa, în parteneriat cu Grupul Şcolar „Voievodul Mircea” Târgovişte, Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa, Şcoala „Ion Ciorănescu” Moroeni, Primăria oraşului Fieni şi Primăria comunei Moroeni. Proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul programului „Spaţii verzi”, componenta „Arii naturale protejate”
Scopul proiectului a fost creşterea gradului de promovare şi popularizare a Rezervaţiei Naturale Plaiul Domnesc în rândul a 300 de tineri din 3 localităţi ale judeţului Dâmboviţa, pentru a ridica nivelul de cunoaştere şi acceptare a ariei protejate în rândul comunităţii locale. Activităţile proiectului au fost: pregătirea proiectului, amenajarea „Colţului Rezervaţiei Naturale Plaiul Domnesc”, în cele trei şcoli partenere, precum şi la sediile primăriilor, campanie de informare în şcoli  în cele trei instituţii de învăţământ partenere, organizarea unei tabere de 6 zile Plaiul Domnesc – Junior Ranger 2012” pentru 30 de elevi, diseminarea rezultatelor şi evaluarea proiectului.
Rezultatele proiectului au fost: 350 elevi, 4 profesori, şi 7 reprezentanţi ai Asociaţiei Ecologice Floare de Colţ au beneficiat de activităţile proiectului, 5 panouri tematice „Colţul Rezervaţiei Naturale Plaiul Domnesc”, cu informaţii şi fotografii au fost amenajate, 10 seminarii de informare (prezentări) în domeniul ariilor protejate şi a conservării biodiversităţii au fost organizate, un concurs pentru selecţia participanţilor în cele trei şcoli cu tema: “De ce vreau să devin Junior Ranger” a fost organizat, a fost realizată o tabără tematică în perioada 17-22 iulie 2012, cu titlul “Plaiul Domnesc – Junior Ranger 2012” pentru 30 de elevi, în cadrul programului „Natura ne învaţă primii paşi în viaţă.
S-a întocmit un raport detaliat precum şi rapoarte intermediare şi rapoarte financiare, s-au făcut fotografii s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

26.  Proiectul „Şcoala Altfel – Şcoala Muntelui – O zi cu Cercetaşii” – Etapa a III-a a fost susţinut şi realizat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ şi Organizaţia Naţională Cercetaşii României – Centrul Local „Naparis” Pucioasa în parteneriat cu Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa şi Şcoala din Vadul lui Vodă – Republica Moldova, Activităţile practice au fost realizate în data de 28 iulie 2012  în Munţii Bucegi / Leaota. La acţiune au participat 26 de persoane dintre care: 15 elevi şi trei profesori însoţitori de la Şcoala din Vadul lui Vodă, 3 elevi şi 2 părinţi de la Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa şi 3 monitori din partea organizatorilor. S-a întocmit raportul de activitate 295 / 28 iulie 2012, s-au făcut fotografii şi postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

27.  Acţiunea „Rila – Malka Musala” s-a desfăşurat în perioada 22-24 septembrie 2012 în cadrul programului „Edelweiss”. Scopul acţiunii a fost parcurgerea crestei Musala (2925m) – Malka Musala (2902m) – Irecek (2852m) – cabana Musala (2389m). Au participat 4 persoane iar acţiunea a făcut parte din proiectul „Rila 2012” inclus în programul „TOP 27”, program implementat de Asociaţia de Turism Chindia. S-au făcut fotografii s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

28.  Acţiunea naţională „Let’s Do It Romania” – Etapa a II-a a fost realizată în parteneriat, în data de 29 septembrie 2012. Au participat reprezentanţi de la: Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Primăria comunei Moroeni, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, Apele Române – Sistemul de Gospodărire Dâmboviţa, Arhiepiscopia Târgovişte, Jandarmeria Română – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa, Direcţia Silvică Dâmboviţa – Ocolul Silvic Pucioasa, Parcul Natural Bucegi Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” – Centrul Local „Naparis” Pucioasa precum şi elevi din Şcoala „Ion Ciorănescu” şi Şcoala Glod Moroeni însoţiţi de profesori dar şi de foarte mulţi părinţi sau localnici.   
S-au făcut fotografii s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.

29.  Proiectul Şcoala Curajului 2012 a fost implementat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în perioada 3 octombrie - 23 noiembrie 2012, tabăra naţională ajungând la a patra ediţie. Proiectul a avut ca scop atragerea tineretului la acţiuni de educaţie non-formală, în domeniul turismului montan specializat, cu protejarea mediului înconjurător.
Activităţile teoretice şi practice s-au desfăşurat în Munţii Bucegi şi Leaota în perioadele 26-28 octombrie 2012 şi 9-11 noiembrie 2012 şi un număr de 100 de tineri au participat la tabere de educaţie non-formală în mijlocul naturii. Participanţii au fost cazaţi la Centrul de Agrement „Cerbul” de pe Valea Ialomiţei. Proiectul, care se încadrează în programul „Natura ne învaţă primii paşi în viaţă” a fost finanţat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi realizat în parteneriat cu Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” – Centrul Local „Naparis” Pucioasa. S-a întocmit un raport detaliat (379 / 23 noiembrie 2012) s-au făcut fotografii, s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. Acţiunea „Valea lui Stan” a fost realizată în data de 3 noiembrie 2012 de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ în parteneriat cu Asociaţia de Turism Chindia având ca scop parcurgerea canionului Văii lui Stan. Au participat 4 persoane, s-au făcut fotografii, s-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook. 

 1. Proiectul judeţean „Târgul ONG-urilor din judeţul Dâmboviţa – Ediţia a III-a” organizat de Centrul Europe Direct Târgovişte şi Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” s-a desfăşurat pe data de 29 noiembrie 2012 la Târgovişte. Scopul acestui eveniment a fost de a oferi organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Dâmboviţa oportunitatea de promovare şi prezentare a proiectelor şi activităţilor desfăşurate de către acestea, precum şi de a evidenţia problemele cu care se confruntă, cât şi de a identifica noi potenţiali parteneri prin intermediul unor sesiuni de lucru în paralel şi în plen. Asociaţia Ecologică Floare de Colţ a fost prezentă ca şi în anii anteriori cu proiecte, propuneri, expoziţie foto, pliante. S-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. Nominalizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, concurând alături de alte şase organizaţii din ţară a obţinut premiul pentru „O societate verde – O societate curată”, premiu acordat unui ONG de mediu pentru activităţile desfăşurate de-a lungul anului 2012, la a VI-a ediţie a Galei Premiilor Revistei Infomediu Europa în data de 12 decembrie 2012. S-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. Acţiunea „Ultima tură din an” s-a desfăşurat în data de 30 decembrie 2012 în Munţii Leaota şi a constat din parcurgerea traseului până la Schitul Cucuteanca unde au fost duse la călugări alimente şi alte obiecte folositoare. Au participat 11 persoane şi s-a făcut raportul nr. 411/30 decembrie 2012. S-a mediatizat acţiunea şi s-au făcut postări pe blogul asociaţiei şi pe pagina de Facebook.  

 1. FINANŢĂRI

Nr.crt
Program
Proiect/perioadă
Finanţator
Sumă (lei)
Participanţi
1.
Răspund prezent!
Parcul din şcoală Şcoala din parc
16 aprilie – 15 iulie 2012
Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România
9.000
589
2.
Natura ne învaţă primii paşi în viaţă
Plaiul Domnesc Junior Ranger 2012
1 mai – 15 august 2012
Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România
14.500
361
3.
Natura ne învaţă primii paşi în viaţă
Iniţiere în speologie
1-31 mai 2012
Fundaţia pentru Tineret Dâmboviţa
2.000
26
4.
Natura ne învaţă primii paşi în viaţă
Farmecul adâncurilor
7 mai – 8 iunie 2012
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmbpviţa
3.870
33
5.
Natura ne învaţă primii paşi în viaţă
Şcoala Curajului 2012
3 octombrie – 23 noiembrie 2012
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret
13.640
110

TOTAL


43.010
1119

C.      ETAPE ALE PROGRAMULUI „NATURA NE ÎNVAŢĂ PRIMII PAŞI ÎN VIAŢĂ” DERULATE ÎN 2012

Nr. et.
Denumire etapă
Perioadă
Zona
Part.
Finanţatori /Parteneri
20.
Revelionul
familiştilor
5-8 ian. 2012
Munţii Bucegi Cabana Padina
30
Staţia meteorologică  Vf. Omu
Cabana Padina
21.
Şcoala Altfel – Şcoala Muntelui – O zi cu cercetaşii – Etapa I
2-6 aprilie 2012
Munţii Leaota
 V. Răteiului
271
ISJ, Primăria Fieni, Primăria Moroeni, Tabăra Cerbul, ONCR – CL „Naparis”
22.
Iniţiere în speologie
18-20 mai 2012
Munţii Bucegi  Leaota
26
FpT Dâmboviţa, Primăria Moroeni, Şc. „Ion Ciorănescu”
23.
Farmecul adâncurilor
1-3 iunie 2012
Munţii Bucegi  Leaota
33
DJST, ISJ Dâmboviţa, Primăria Fieni
24.
Şcoala Altfel – Şcoala Muntelui – O zi cu cercetaşii – Etapa a II-a
9 iunie 2012
Munţii Leaota
V. Răteiului
53
Şcoala „Coresi”, ONCR - CL „Pia Brătianu”, Şc. „Diaconu Coresi” Fieni, ONCR – CL „Naparis”
25.
Plaiul Domnesc – Junior Ranger 2012
17-22 iulie 2012
Munţii Leaota  Munţii Bucegi
44
FpP şi MOL România, Şc. „I.Ciorănescu”, Col. Naţ. „ N.Titulescu”, Gr.Şc. „V. Mircea”
26.
Şcoala Altfel – Şcoala Muntelui – O zi cu cercetaşii – Etapa a III-a
28 iulie 2012
Munţii Leaota
V. Răteiului
25
Şcoala Vadul lui Vodă Republica Moldova,  ONCR – CL „Naparis”
27.
Şcoala Curajului 2012 – Etapa I
26-28 oct. 2012
Munţii Bucegi Leaota
55
ANST, ONCR – CL „Naparis”
28.
Şcoala Curajului 2012 – Etapa a II-a
9-11 nov.2012
Munţii Bucegi  Leaota
55
ANST, ONCR – CL „Naparis”

TOTAL GENERAL
92 zile

1703

 .
D.     APARIŢII ÎN MASS – MEDIA SAU PE PAGINI DE INTERNET

Activităţile Asociaţiei Ecologice Floare de Colţ au fost foarte bine mediatizate în presa locală (Ziarul „Jurnalul Naţional”, Ziarele on-line „Gazeta Dâmboviţei”,  „Incomod Media” sau alte publicaţii) sau la televiziunile locale (Columna TV Târgovişte, MDI TV sau TTV Târgovişte). Pe internet au fost apariţii periodice pe paginile: http://asociaţiafloaredecolt.blogspot.com, http://plaiuldomnesc.blogspot.com, www.carpati.org, www.alpinet.org, www.diseminare.ro, www.stiriong.ro, http://www.facebook.com/asociatiaecologicafloaredecolt , etc.
Proiectele finanţate au avut parte fiecare de capitol special de mediatizare.

E.      MEMBRI

-    În anul 2012, numărul de membri şi voluntari a rămas constant: 12 membri şi 38 de voluntari. Dintre membri s-au remarcat în activitate: Isac Ana Maria şi Heaşcă Gabriel iar dintre voluntari: Bocanciu Ileana, Andronache Florin, Badiu Doru Cătălin, Barbu Ionela Silvia, Barbu Valentin, Bujor Lăcrămioara, Posta Cătălina, Bujor Constantin, Andronache Tatiana, Gropescu Justin şi Mocanu Mădălina.
-    De remarcat foarte buna colaborare pe care am avut-o cu Jon Sayer şi Abby Vincent, voluntari în Corpul Păcii – USA, care îşi desfăşoară activitatea în şcolile din oraşul Fieni, care au participat la unele dintre activităţile noastre şi prin intermediul cărora am obţinut un grant pentru echipament în cadrul proiectului „Outdoor education creates leaders” iar un alt proiect „Learning from nature”este în prezent lucru.


Întocmit,
Preşedinte AEFC
Prof. Marius Prundaru