miercuri, 30 martie 2016

8. Şedinţă GAL - Aprobare strategie - 30 martie 2016

DATA:  30 martie 2016
ZONA:  Fieni / sala mare a Primăriei
ORGANIZARE: Asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Bucegi - Leaota"
PARTICIPARE: (20 persoane)
 Ileana Bocanciu (AEFC), alte persoane interesate, organizatori
DESCRIERE:
- Şedinţa a început la ora 16:00 şi a fost dedicată discuţiilor despre aprobarea strategiei de dezvoltare a "Grupului de Acţiune Locală Bucegi - Leaota" în perioada 2016-2023.
- Au fost prezenţi reprezentanţi ai GAL, ai primăriei, socieţăţii civile etc.
OBSERVAŢII:
-      Strategia a fost aprobată cu unanimitate de voturi.